Inspiration

Blogs, news and interesting articles

AKO SPRÁVNE MOTIVOVAŤ?

Posted by Radoslav Kostoláni on Jun 30, 2021 12:23:56 PM

Viete, čo motivuje ľudí vo vašej spoločnosti a ako s tým pracovať? Nie vždy platí, že vám ľudia na otázku: „Čo ťa motivuje?“ odpovedia úprimne. A tak ako sú ľudia rôzni, tak sú rôzne aj to, čo ich motivuje v práci, alebo v súkromnom živote. Ako teda pracovať s touto neurčitosťou?

Read More

VŽIJE SA KOMBINOVANÉ VZDELÁVANIE?

Posted by Radoslav Kostoláni on Apr 26, 2021 3:36:24 PM

Už viac ako 15 rokov pôsobím v úžasnom prostredí tréningu a rozvoja. Za všetky tie roky táto oblasť prešla mnohými zmenami. Vývoj a obrovské zrýchlenie online vzdelávania v minulom roku sú však celkom unikátne.

Už roky pracujem na tom, aby som mojim zákazníkom ukazoval výhody kombinácie online vzdelávania a tréningu vedeného trénerom, ale nie všetci zákazníci boli pripravení na takéto riešenie.

Read More

EFEKTÍVNY TRÉNING VO VIRTUÁLNEJ UČEBNI

Posted by Radoslav Kostoláni on Mar 30, 2021 1:19:14 PM

Kvalitné podujatie vo virtuálnej učebni musí spĺňať niekoľko predpokladov. Napríklad je nevyhnutná bezchybná technológia, musí dochádzať k interakcii, tréner potrebuje zručnosti a znalosti virtuálneho prostredia a súvisiace funkcionality a časové bloky musia byť kratšie v porovnaní s osobným tréningom. Tréner vo virtuálnej učebni samozrejme potrebuje aj znalosti o tom, ako sa účastníci správajú online, a o tom, ako sa najlepšie generujú učebné materiály online.

Read More

10 DÔVODOV, PREČO JE EFEKTÍVNY VSTUPNÝ PROGRAM NEVYHNUTNÝ

Posted by Lutz Knospe on Feb 25, 2021 2:17:59 PM

Po podpísaní zmluvy vaším ideálnym kandidátom je dôležité, aby sa rýchlo cítil ako doma. Niekto ho začne trénovať a zoznámi s organizáciou. Kto však dostane túto zodpovednosť? Kto mu povie, aké má povinnosti, a kto zabezpečí, aby o pár mesiacov neodišiel? Vstupný program vám to pomôže štrukturálne nastaviť. Účinný onboarding poskytuje mnohé výhody aj pre nového zamestnanca aj pre organizáciu. Ktoré? To si môžete prečítať nižšie!

Read More