VYTVÁRAME EFEKTÍVNE VZDELÁVACIE RIEŠENIA

FTimg_Tekengebied 1 kopie 2

O NÁS

Sme zanietení pre rozvoj ľudí a organizácií. Naši na cieľ zameraní odborníci pomáhajú vašej organizácii napredovať v podnikaní rozvíjaním vašich ľudí. Naša odbornosť sa týka maloobchodu, marketingu, predaja a komunikácie. Myslíme si, že vzdelávanie a rozvoj schopností sú základom pre engagement zamestnancov, a preto sú ľudia a ich rozvoj v centre nášho prístupu.

Icon-keyToGrowth

Váš kľúč k rastu

Veríme, že jednotlivci a tímy, ktoré sú výkonné, sú kľúčom k rastu organizácie. Preto vytvárame inšpiratívne vzdelávania, ktoré vyhovujú vašim želaniam, potrebám a cieľom. Umožňujeme vašim ľuďom rozvinúť ich plný potenciál.

Icon-Strategic

Váš strategický partner

Nové postrehy z trhu si nenechávame len pre seba. Zdieľame naše skúsenosti a vízie s vami. Kombinujeme trendy, postrehy a všetky zúčastnené strany pre vytvorenie vzdelávania, ktoré odráža vaše potreby a rieši situáciu.

Icon-training

Váš facilitátor učenia a rozvoja

Naši certifikovaní tréneri a najmodernejšie vzdelávacie platformy vytvárajú pôsobivé skúsenosti vo vzdelávaní. Radi sa podelíme o naše vedomosti a zručnosti, aby ste sa uistili, že dosiahnete svoje ciele a KPI´s . Podporíme vás na mieru pripravenými a komplexnými riešeniami akoby sme boli súčasťou vašej organizácie.

Icon-BlendedLearning

Váš dodávateľ kombinovaného vzdelávania

We provide creative and impactful learning solutions either off-the-shelf or custom made. We ensure a right mix of learning tools for the most efficient and effective learning experience. We create content and can distribute and integrate that content via our Learning Management System.

Prečítajte si viac o našich riešeniach

 

Brain based learning

Proces učenia je úplne spojený s činnosťou nášho mozgu. Toto je východiskový bod pri vývoji, navrhovaní a implementácii našich vzdelávacích riešení. Pomocou našich techník učenia sa v mozgu optimalizujeme spôsob učenia sa nových zručností, získavania vedomostí a zlepšovania postojov.

Pohybom myši po častiach mozgu sa dozviete viac o mozgovom učení.

Emócie

Učenie a emócie spolu úzko súvisia. Emócie pomáhajú zapamätaniu si naučeného materiálu. Musí to byť vzrušujúce a zároveň náročné.

Vytváranie

70% vecí, ktoré sa naučíme, si vytvoríme v mozgu sami. Zamyslite sa nad hraním rolí alebo praktickými úlohami. Pri aktívnej činnosti budete premýšľať hlbšie.

Bohatý zmyslový zážitok

Všetko, čo je deje okolo nás, vnímame prostredníctvom našich zmyslov. Učíme sa lepšie, keď sú stimulované viaceré zmysly. Pocit, vôňa, chuť... Pri učení používajte čo najviac zmyslov.

Sústredenie

Pri učení a zapamätaní si je nevyhnutná pozornosť. Váš mozog sa rozhodne za pár sekúnd, či je niečo relevantné, zaujímavé alebo nie. Vidíme, čo chceme vidieť. Takže vytvárame predmet učenia užitočným, realistickým a predstaviteľným. Napríklad precvičovaním praktických situácií.

Opakovanie

Opakujte tú istú vec viackrát. Opakovanie je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako sa naučiť a uložiť svoje vedomosti. Preto opakujte tú istú záležitosť iným spôsobom v rôznom čase.

Vychádzajúc z poznaného

Kapacita krátkodobej pamäte je obmedzená. Učíme sa lepšie, keď spoznávame vzorce. Preto je dôležité aktivovať predchádzajúce znalosti účastníka. 

Advantage Smollan

AS Talent pôsobí v celej Európe a je súčasťou Advantage Smollan. Advantage Smollan vytvára a prináša vysoko hodnotené predajné a marketingové riešenia pre výrobcov a distribútorov spotrebného tovaru a maloobchod po celom svete. S vynikajúcou kvalitou služieb, intelektuálnym vedením a v podnikateľskom duchu, Advantage Smollan prináša lepšie výsledky pre klientov a zákazníkov.

Smollan-Map-25052015